De meeste bussen gaan na afvoer bij de busmaatschappij nog een lang en intensief leven tegemoet in een ver buitenland. Zo worden op het moment veel bussen geëxporteerd naar Cuba en Georgië. Gelukkig blijven er enkele bussen achter in ons land. Zo zijn er enkele busmusea die met veel liefde en geduld met vrijwilligers de bussen voor het nageslacht behouden. Daarnaast zijn er ook in Nederland bussen in hun tweede leven actief. Zo worden bussen ingezet voor het transporteren van auto's, als mobiele demonstratieruimte, als mobiele studio etc.

In bijgaand overzicht staan een aantal bussen in hun tweede leven weergegeven. Dit deel van onze site wordt inhoudelijk samengesteld door de tweede leven expert van Nederland, Bas van der Burght. Heeft u vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail ons dan gerust.