www.busmuseum.nl

 

Bus: DS-91-02
Oorspronkelijk nummer: Maarse en Kroon 2829
Merk: Leyland
Carrosserie: Den Oudsten
In 1973 kwamen kort voor de fusie van Maarse en Kroon en NBM tot Centraal Nederland nog enkele Leylands in semitoeruitvoering in dienst bij de eerstgenoemde. Dit bedrijf reed lijndiensten in het gebied ruwweg begrensd door Haarlem en Amsterdam in het noorden en Utrecht en Leiden in het zuiden. Na de fusie werd dit de regio West van Centraal Nederland. Bus 2829 maakte dit ook allemaal mee en bleef tot 1985 in dienst. De afvoer in maart van dat jaar naar het CAB in Utrecht betekende terzake geen sloop. Vanaf november 1985 is de bus enkele keren van eigenaar gewisseld. Anno 2005 is de bus er nog en als die niet gebruikt wordt staat deze meestal in Rotterdam geparkeerd.
Foto: 1999 Rotterdam Boezembocht
© Bas van der Burght

Sluit dit scherm