www.busmuseum.nl

 

Bus: AS-26-80
Oorspronkelijk nummer: NBM 2908
Merk: Leyland
Carrosserie: (Den Oudsten)
In 1970 kwamen bij de NBM 5 tourwagens in gebruik, nummers 2904-2908. De bussen waren van het model met de asymmetrische voorruit. De bussen werden de eerste jaren ingezet op de internationale reizen van Caravan. In 1973 ging de serie over naar Centraal Nederland, het fusiebedrijf van NBM en Maarse & Kroon. In latere jaren reden de bussen streekdiensten, zeer zeker nadat in 1978 de reisleidersstoel was verwijderd. De 2908 hield het vol tot begin 1984, toen de bus naar de stichting Zeist helpt Polen ging. Wat precies gebeurde is onbekend, maar het bleek zeker niet het einddoel van deze bus.

Oplettende hobbyisten in Australië bemerkten dat daar een bus rondreed op een voor Australië totaal onbekend type chassis. Het blijkt dat het oorspronkelijke chassis van de bus (zonder Den Oudsten-carrosserie) in Duitsland is verscheept en dat de Australische fabriek Nambucca River Engineering in 1988 er een nieuwe carrosserie op plaatste. Het chassis is ook nog aangepast aan de rechtse besturing zoals in Australië gewoon is.

Sindsdien heeft de bus zelfs al meerdere Australische eigenaren gehad!


In 1970 five semicoaches, numbered 2904-2908 were delivered to NBM. They were of the model with asymmetrical windshield. In the first years the buses were often seen on the international travels of Caravan. In 1973 de buses went to Centraal Nederland, the new company that arose from the merger of NBM with Maarse & Kroon. In the later years the buses were also seen on stagecoach services, especially from 1978 onwards when the travel managers seat was removed. The 2908 was taken out of service in the beginning of 1984, when the bus went to charity "Zeist helpt Polen" ("the village of Zeist helping Poland"). What happened from that moment is not known, but it is for sure that is wasn't the final destination for the bus.

Attentive hobbyists in Australia saw a bus over there on a for Australia unknown type of chassis. It seems that the original chassis was shipped from Germany to Australia after removing the bodywork. The Australian bodybuilder Nambucca River Engineering built a new bodywork in 1988. The chassis was altered to the common RHD type.

Since then the bus has had more than one owner in Australia.

Foto's / Photos: (via) Peter Kane, Australia (thanks!)

Sluit dit scherm