www.busmuseum.nl

 

Bus: 98-30-JB
Oorspronkelijk nummer: Zuidooster 6207
Merk: DAF
Carrosserie: Den Oudsten
Ook de Zuidooster Autobusdiensten ontkwamen niet aan verdergaande standaardisatie. Zodoende kwamen er midden jaren '70 veel DAF's serie 6100 en 6200 in dienst. De 6207 maakte in 1979 zelfs nog een uitstapje naar het GVA (Gemeeente Vervoerbedrijf Arnhem) toen door wegwerkzaamheden de inzet van trolleybussen deels onmogelijk werd gemaakt. Na de instroom van modernere bussen Den Oudsten B88 ging de 6207 in december 1990 naar de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, alwaar de bus bleef tot januari 1998. Sindsdien is de bus van een particulier uit Amsterdam. De foto is van kort daarna. Of de bus nog de "Waterleiding-outfit" heeft is niet bekend.
Foto: 1999 Amsterdam, garage Amstel III (Connexxion/GVB)
© Bas van der Burght

Sluit dit scherm