www.busmuseum.nl

 

Bus: 72-67-GB
Oorspronkelijk nummer: Centraal Nederland 1237
Merk: DAF
Carrosserie: Hainje
In de jaren '70 werd enkele keren afgeweken van de regel dat standaardstreekbussen bij Den Oudsten vandaan kwamen. Zodoende kwamen in 1974 en 1975 niet minder dan 75 streekbussen in gebruik bij Centraal Nederland. Deze bussen waren nodig voor verdere standaardisatie van de wagenparken van Maarse & Kroon en NBM, welke in 1973 tot Centraal Nederland waren gefuseerd. CN 1237 was op weg tot 1993, toen de bus via Clean Service Doorn terecht kwam bij Standby Facilities in Amsterdam. Daar waar seriegenoot 1235 werd verbouwd, diende 1237 slechts als plukbus. Tot 2003 had de bus deze status. De bus is toen gesloopt.
Foto: 2003 te Amsterdam
© Bas van der Burght

Sluit dit scherm