www.busmuseum.nl

 

Bus: 59-EB-66
Oorspronkelijk nummer: Flevodienst 8342
Merk: DAF
Carrosserie: Den Oudsten
Door de VAD werd in 1978 een grote serie bussen gekocht ter verjonging en uitbreiding van het wagenpark. Die uitbreiding vond vooral plaats bij de Flevodienst. In 1991 fuseerden Flevodienst en VAD (Veluwse Auto Dienst) tot VAD (Verenigde Autobus Diensten). De 8342 werd in 1992 verkocht aan 's Heeren Loo, waar de bus tot september 1999 in gebruik bleef. De bus is toen bij Huizenga in Kootstertille gesloopt.
Foto: 1992 Zandvoort Circuit (evenement: Eerste Landelijke Busdag)
© Bas van der Burght

Sluit dit scherm