www.busmuseum.nl

 

Bus: 43-11-VB
Oorspronkelijk nummer: GADO 5686
Merk: Leyland
Carrosserie: Den Oudsten
Buiten streekbussen op de 'normale' lengte van tegen de 12 meter, werden er ook iets kleinere bussen gebouwd van iets meer dan 10 meter. Een voorbeeld daarvan is de ex GADO 5686 (serie 5686-5688). Deze bus werd ingericht als rijdende parketstudio en heeft als zodanig verschillende eigenaren gehad.
Foto: 1996 in Arnhem
© Bas van der Burght

Sluit dit scherm